Hytönen, J., & Tupala, A.-K. (2022). Ekologisesta kompensaatiosta kohti maankäytön suunnittelun ekologista tilinpitoa. Alue Ja Ympäristö, 51(1). https://doi.org/10.30663/ay.115137