Tuomisaari, J., Junno, N., Bäcklund, P., & Korja, A. (2022). Geoterminen energia ja politiikkaongelmien hallitsemisen tiedollinen haaste. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 21–39. https://doi.org/10.30663/ay.115144