Laako, H. (2023). Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä. Alue ja Ympäristö, 51(2), 65–85. https://doi.org/10.30663/ay.119501 (Original work published 13. joulukuuta 2022)