Takala, T. (2023). Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia. Alue ja Ympäristö, 51(2), 124–134. https://doi.org/10.30663/ay.120749 (Original work published 27. joulukuuta 2022)