Häyrynen, S., Mustonen, A., & Salmivuori, E. (2023). Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa. Alue ja Ympäristö, 52(2), 99–120. https://doi.org/10.30663/ay.130499 (Original work published 18. joulukuuta 2023)