Weckroth, M., Sorvali, J., Lonkila, A., & Lyytimäki, J. (2023). Oikeudenmukainen kestävyysmurros luonnonvarojen hallinnassa. Alue ja Ympäristö, 52(2), 1–4. https://doi.org/10.30663/ay.141858