Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T., & Silvasti, T. (2016). Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue Ja Ympäristö, 45(1), 39-54. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681