Peltola, T., & Leskinen, L. (2009). Mies, kone ja metsä: Luonto metsäkoneyrittäjien työkäytännöissä. Alue Ja Ympäristö, 38(2), 25–33. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64387