Asikainen, E. (2011). Asukkaat lähiöluonnon osallisina. Alue Ja Ympäristö, 40(1), 29-41. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496