Tuomisaari, J., & Peltola, T. (2011). Katsaus tiedon etnografioihin: Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu. Alue Ja Ympäristö, 40(1), 53–57. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64498