Silvasti, T. (2011). Riittääkö ruoka?. Alue Ja Ympäristö, 40(1), 63-69. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64500