Ikonen, H.-M. (2011). Kohtaamisia palvelutaloudessa. Alue Ja Ympäristö, 40(1), 87–90. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64506