Lundman, R. (2017). Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa. Alue Ja Ympäristö, 41(1), 3-13. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712