Bäcklund, P., & Kallio, K. P. (2012). Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa. Alue Ja Ympäristö, 41(1), 40–53. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64715