Ibert, O. (2012). Tiedon jalostaminen tilassa ja ajassa. Alue Ja Ympäristö, 41(1), 142–143. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64728