Heikkilä, E. (2012). Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa. Alue Ja Ympäristö, 41(1), 145–147. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731