Mäkinen, T. (2012). Kalankasvatus ja kalojen suojelu. Alue Ja Ympäristö, 41(2), 101-105. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64756