Salminen, J. (2013). Tila symbolisen kamppailun kohteena: Tapaus Ideapark. Alue Ja Ympäristö, 42(1), 25–36. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64765