Tennberg, M., & Vola, J. (2014). Myrskyjä ei voi hallita: Haavoittuvuuden poliittinen talous. Alue Ja Ympäristö, 43(1), 73–84. Noudettu osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64806