Kinnunen, V. (2018). Tulevaisuuksien muotoilua Lapin varhaisessa seutusuunnittelussa. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 31-49. https://doi.org/10.30663/ay.65038