Hannikainen, M. O. (2019). "Kaikki eivät halua kaatopaikkaa": - tapaustutkimus Laajalahden kaatopaikasta. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 68-84. https://doi.org/10.30663/ay.70115