Hellén, A. E. (2019). Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 85-100. https://doi.org/10.30663/ay.71010