Semi, J., & Nygren, N. (2018). Julkaistaan suomeksi?. Alue Ja Ympäristö, 47(1), 1-2. https://doi.org/10.30663/ay.73000