Santaoja, M., & ., T. yliopiston liepeiden lounaskol. (2018). Normipaikka, normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden tutkijoiden lounasvalinnat muodostuvat?. Alue Ja Ympäristö, 47(2), 59–65. https://doi.org/10.30663/ay.75026