Ovaskainen, S. (2019). Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 137-140. https://doi.org/10.30663/ay.81270