Haapasalo, T. (2020). Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta. Alue Ja Ympäristö, 49(1), 87-104. https://doi.org/10.30663/ay.82460