Salmi, A., Karttunen, E., & Quarshie, A. (2019). Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen. Alue ja Ympäristö, 48(2), 38–54. https://doi.org/10.30663/ay.83361