Jokinen, A., & Heikkinen, A. (2019). Luontopohjaiset ratkaisut: käsitteen vakiintumisen reittejä. Alue ja Ympäristö, 48(2), 1–4. https://doi.org/10.30663/ay.87887