Kokkonen, H. (2020). "Kierrätyksen pitäisi olla helppoa!" Kotitalouksien jätteiden lajitteluun vaikuttavat tekijät. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 110–129. https://doi.org/10.30663/ay.88321