Tiikkaja, H., & Liimatainen, H. (2020). Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 130–144. https://doi.org/10.30663/ay.89074