Happonen, J., Heiskanen, E., Matschoss, K., & Mikkonen, I. (2020). Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena: Analyysi empiirisestä interventiosta. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 66–82. https://doi.org/10.30663/ay.91705