Tukiainen, H. (2020). Geodiversiteetin ja biodiversiteetin välinen yhteys eri mittakaavoissa pohjoisilla alueilla: Merkitys luonnonsuojelulle. Alue Ja Ympäristö, 49(1), 126-130. https://doi.org/10.30663/ay.91715