Halonen, M. (2020). Jälkiteolliset luontoarvot ja materialismit metsätalouden muokkaamassa maisemassa. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 44–65. https://doi.org/10.30663/ay.94540