Hyvärinen, P. (2020). Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 22–43. https://doi.org/10.30663/ay.97101