Lummaa, K., Lähde, V., Toivanen, T., Eronen, J. T., Järvensivu, P., & Vadén, T. (2020). Humanistinen ympäristötutkimus. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 83–91. https://doi.org/10.30663/ay.97341