Pyy, I., & Lehtinen, A. (2021). Moninainen kaupunki ja symmetrisen utopia: Tapaustutkimus Joensuusta. Alue Ja Ympäristö, 50(1), 49–69. https://doi.org/10.30663/ay.97619