Ala-hulkko, T. (2020). Paikkatietopohjaiset saavutettavuusmenetelmät ekosysteemipalveluiden ja -antipalveluiden kartoittamisessa. Alue Ja Ympäristö, 49(2), 194–197. https://doi.org/10.30663/ay.99399