AINALINPÄÄ, E. Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä. Alue ja Ympäristö, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 28–48, 2021. DOI: 10.30663/ay.102940. Disponível em: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/102940. Acesso em: 28 heinä. 2021.