SAASTAMOINEN, U.; PALONIEMI, R.; LEHTINIEMI, H.; OINONEN, I.; NÄRHI, J. Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta. Alue ja Ympäristö, [S. l.], v. 51, n. 1, p. 147–163, 2022. DOI: 10.30663/ay.113899. Disponível em: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/113899. Acesso em: 30 syys. 2022.