PUUPPONEN, A.; PALOVIITA, A.; KORTETMÄKI, T.; SILVASTI, T. Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. Alue ja Ympäristö, v. 45, n. 1, p. 39-54, 1 tammi 2016.