ASIKAINEN, E. Asukkaat lähiöluonnon osallisina. Alue ja Ympäristö, v. 40, n. 1, p. 29-41, 6 kesä 2017.