LUNDMAN, R. Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa. Alue ja Ympäristö, v. 41, n. 1, p. 3-13, 1 tammi 2012.