MÄKINEN, T. Kalankasvatus ja kalojen suojelu. Alue ja Ympäristö, v. 41, n. 2, p. 101-105, 1 syys 2012.