KANGASPUNTA, V. Julkinen kaivoskeskustelu diskursiivisena välienselvittelynä: Tarkastelussa verkkouutisten ja verkon lukijakommenttien diskursiiviset legitimaatiostrategiat osana Talvivaaran legitimaatiokamppailua. Alue ja Ympäristö, v. 47, n. 1, p. 79-103, 26 kesä 2018.