HANNIKAINEN, M. O. "Kaikki eivät halua kaatopaikkaa": - tapaustutkimus Laajalahden kaatopaikasta. Alue ja Ympäristö, v. 48, n. 1, p. 68-84, 19 kesä 2019.