HAAPASALO, T. Antroposentrismistä ekosysteemiseen ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen tutkimus kalastuslainsäädännön tavoitteiden muutoksesta. Alue ja Ympäristö, v. 49, n. 1, p. 87-104, 12 kesä 2020.