SALMI, A.; KARTTUNEN, E.; QUARSHIE, A. Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen. Alue ja Ympäristö, [S. l.], v. 48, n. 2, p. 38–54, 2019. DOI: 10.30663/ay.83361. Disponível em: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/83361. Acesso em: 25 huhti. 2024.