TIIKKAJA, H.; LIIMATAINEN, H. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä. Alue ja Ympäristö, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 130–144, 2020. DOI: 10.30663/ay.89074. Disponível em: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/89074. Acesso em: 20 kesä. 2021.