Nisula, Reetta, ja Asta Salmi. 2022. ”Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi Verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä”. Alue Ja Ympäristö 51 (1):79–94. https://doi.org/10.30663/ay.109144.