Saastamoinen, Uula, Riikka Paloniemi, Heidi Lehtiniemi, Iikka Oinonen, ja Juuli Närhi. 2022. ”Ekologinen Siirtymä Ja Valtasuhteiden Muutos: Helmi-elinympäristöohjelman Vaikutusten Arviointi Osana Biodiversiteettipolitiikan Murrosta”. Alue Ja Ympäristö 51 (1):147–163. https://doi.org/10.30663/ay.113899.